Korsbens låsning er en tilstand, hvor der sker en låsning af leddet mellem korsben og hofte.

Det kan være akut men også over lang tid. Det giver smerter, lokalt, men kan i sjældne tilfælde stråle ned i benet, som iskiassmerter. Det er ofte som benet føles tungt. Smerter ved hæl, akillessene, kan forekomme.

Korsbens låsning kan behandles med muskulær zoneterapi.

Bagtil i bækkennet er der imellem de to store hofteknogler indskudt et korsben.

Korsbenet kan bevæge sig imellem de to hofteknogler og hofte knoglerne kan bevæge sig i forhold til korsbenet.

Der er ingen muskler der bevæger disse to store glideled,til gengæld der er mange muskler, der stabiliserer dem.

Leddene kan sætte sig, eller låse sig, de kan være sæde for inflammation og de kan være mangelfuldt stabiliseret af muskler.

Du kan læse mere om denne lidelse i artiklen her.

Smerterne vil oftest være stærkere, hvis der i forvejen eksisterer en fejlstilling / fastlåsning i lændehvirvlerne – korsbenet og/eller hofteleddene.

Ofte kan disse fejlstillinger / forskubbelser og/eller fastlåsninger af leddene ikke ses på hverken røntgen eller scanninger, da de er meget små.

​Nogle oplever desuden følelsesforstyrrelser i hænder og fødder på grund af nerver, der kommer i klemme fra overbelastede muskler og led, der er fejlstillede.

Dette kan mærkes som smerter i lænden – ben og akillessenen.

Disse symptomer kan afhjælpes med zoneterapi, så kontakt mig for en samtale omkring dine smerter.