Datafortegnelse:

Behandling af personoplysninger hos Brikenfeldt Zoneterapi. Den registrerede har altid ret til indsigt i egne data.

Typer af personoplysninger:

Hos Brikenfeldt Zoneterapi, indhentes der de nødvendige oplysninger, til at kunne identificere personen og til at kunne stille en diagnose forud for igangsættelse af behandlingen.

Disse oplysninger afgives af personen selv, når han/hun registrerer sig, i mit bookingsystem. Hvis der ydes tilskud til behandlingen fra sygesikring Danmark, eller lignende indhentes også cpr. nr.

Samtykkeerklæring:

Der indhentes altid en skriftlig samtykkeerklæring, dette registreres af personen selv, ved oprettelsen i bookingsystemet.

Personen har altid ret til at trække sin samtykkeerklæring tilbage, ved skriftlig anmodning. Herefter slettes eller anonymiseres persondata.

Ansvar:

Den dataansvarlige er Brikenfeldt Zoneterapis indehaver Mette Brikenfeldt.

Databehandler er også Brikenfeldt Zoneterapis indehaver Mette Brikenfeldt.

Videregivelse af personlige oplysninger:

Videregivelse af personlige oplysninger gives ikke til 3. part, uden kundens skriftlige samtykke, medmindre særlovgivningen siger noget andet.

Såfremt personen ønsker refusioner f.eks. Sygeforsikringen Danmark m.m. videregives de nødvendige oplysninger, gennem d-service.

Personen har ret til at få udleveret oplysninger, som personen selv har tilvejebragt, eller få dem videresendt til en anden dataansvarlig i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Opbevaring af personlige oplysninger:

Der er ingen papirer hos Brikenfeldt Zoneterapi. Oplysningerne er i bookingsystemet, og beskyttet bag et password.

Pc´er med disse data er også beskyttet med password.

Dokumentation:

Den dataansvarlige er Brikenfeldt Zoneterapi, CVR-nr.: 41358688

Den dataansvarlige er:

Mette Kofod Brikenfeldt

Teglgårdsparken 116, st.tv

5500 Middelfart.

Tlf. 5150-6912 

email: brikenfeldt@brikzone.dk

Formålet med behandlingen af personlige oplysninger:

Formålet er ud fra personens egne helbredsoplysninger, og andre konkrete personoplysninger at kunne identificere, diagnosticerer og behandle personens problemstilling med zoneterapi mm.

Samt kunne dokumentere den gennemførte behandling.

Beskrivelse af kategorier til behandling af personoplysninger:

Almindelige oplysninger:

Navn, årsag til henvendelse.

Følsomme oplysninger:

Stilling / arbejdsvilkår, helbredsoplysninger

Adresse, medlemskab af sygeforsikring / forsikringsselskab

Telefon / e-mail, CPR nr.

Tidsfrister for sletning:

Oplysninger, hvor sidste aktive dato er mere end 5 år gammel, slettes.

Er der forsikringsmæssige hensyn, eller er der verserende sager af juridisk karakter kan oplysningerne opbevares i længere tid.

Tekniske og organisatoriske risikovurdering.

Ved konstateret brud på sikkerheden anmeldes dette til datatilsynet inden for 72 timer.

Hjemmesiden er: brikzone.dk

Cookies:

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Logincookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år.

Indlejret indhold fra andre websteder:

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.).

Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.

Indhold fra linkede sider kan gemme oplysninger, der ikke kontrolleres af Brikenfeldt Zoneterapi.